Document uitgewerkt door Wim Poortman 's-Gravenzande

Aangevuld met gegevens van na Ī 2004 door P.C.L.Poortman (30-10-1956) Maassluis

(in blauw is aangevuld)  (rood is nog onbekend)

Ook grafstenen zijn bijgeplaatst en/of worden nog opgezocht.

De Genealogie van het Zuid-Hollandse Geslacht "POORTMAN"

Bladzijde 28

 

Karel Arnold Poortman                                                             Pauwelijntje van der Hoeven

5f KAREL ARNOLD (07-04-1759 24-05-1835)
 

 

 

Mullheim, vestigde zich in 1783 te Maassluis, waar hij 23 April 1788 huwde met Pauwelijntje van der  Hoeven (23-11-1762 1835). Op 1 Mei 1789 vestigde hij zich als broodbakker te Vlaardingen waar hij FL.6.10 als burgerrecht betaalde. Hij overleed als rentenier aldaar op 24 Mei 1835 's avonds om 11 uur. Er waren 6 kinderen 6a KAREL, 6b CORNELIS, 6c BERNARDUS, 6d ARIE, 6e JOHANNES, 6f MARIA. Twee pastelportretten van Karel en zijn vrouw bevinden zich in het bezit van Mej.. P.Betist te Vlaardingen. De in deze genealogie opgenomen foto's zijn genomen van kopieŽn in olieverf van de oorspronkelijke portretten. Deze kopieŽn door W Ydo te Hoorn gemaakt, zijn in het bezit van de dames E. en G. Poortman te Vlaardingen.
6a KAREL (07-02-1789 10-04-1863)
  Broodbakker Schiedam, Huwde Martijntje Verkade (21-10-1785 29-03-1874)
7a Mr. CAREL ARNOLDUS (24-07-1808 10-04-1886)
 

Advocaat en Notaris te Schiedam. Ridder Ned. Leeuw 12 mei 1874. huwde 1e 29-09-1836 Sophia Nisette Aletta Huijser (overleden 16-04-1850), 2e 26-03-1856 Elisabeth Margaretha van Katwijk (1816 29-05-1855), weduwe van J.Hoogstad Drost. Mr. K.A.

Studeerde te Leiden,  12 mei 1874, waar hij zijn studies onderbrak om deel te nemen aan den tiendaagschen veldtocht. Bij deze gelegenheid schreef hij "Uitboezeming" en "Jagerslied" voor de studenten der Leydsche Hoogeschool (aanwezig in de Leidsche en Gentse Universiteits bibliotheek)

Hij promoveerde 16-01-1835 tot doctor in de beide rechten op en proefschrift "De Tulii Ciceronis oratione pro Flacco"Op 20-03-1837 werd hij benoemd tot notaris te Schiedam, in welke gemeente hij ook herhaaldelijk raadslid en wethouder is geweest. in 1848 werd hij voor Schiedam, in 1850 voor Delft als lid van de tweede kamer gekozen en na in 1853 niet te zijn herkozen, in 1857 opnieuw voor Alkmaar.

In het parlement was Mr. C.A. een aanhanger van Thorbecke. Verschillende van zijn voorstellen hadden grooten invloed, zo b.v. in 1849 een over de aanneming van het kroondomein en in 1851 zijn amendementen op het wetsonderwerp van Minister Nedermeyer van Rosenthal op het recht van Vereeniging en Vergadering.

Verder diende hij in 1866 een amendement in betreffende het eigendomsrecht van den inlander op een wetsontwerp van Minister Fransen van Putten. Een geschil van dezen Minister van KoloniŽn met Thorbecke had hier vier maanden eerder aanleiding gegeven tot het aftreden van het tweede ministerie Thorbecke (1862-1866) Toen nu het bedoelde amendement van Mr. K.A. op 17 Mei 1866 met 43 tegen 28 stemmen werd aangenomen, trad het pas gevormde ministerie Fransen van Putten af.

Ondanks dit succes stelde Mr. C.A. zich denzelfden zomer niet meer voor herkiezing beschikbaar. Hij is daarna tot zijn overlijden toe lid der Provinciale Staten van Zuid Holland geweest, vanaf 1882 werd hij als Buitengewoon Lid der Gedeputeerde Staten. Met ingang van 1 April 1886 werd hij als notaris ontslagen, waarbij zijn jongste zoon hem opvolgde.

 

 

BLADZIJDE 29

 
8a Johanna Elisabeth Telders-Poortman (07-07-1837 15-05-1921) Schiedam Huwde op 15-11-1866 Nicolaas Jan Telders (28-02-1837) Dordecht
8b Johanna Henriette Schieveen-Poortman (15-06-1841 05-10-1927) Schiedam Huwde op 29-09-1864 Adrianus Schieveen (10-03-1839) Schiedam
8c Paulina Jacoba Maas-Poortman (03-12-1842 02-07-1888) Schiedam Huwde op 02-07-1868 Simon Adrianus Maas (31-03-1841) Schiedam
8d Laura Emile Charlotte Carst-Poortman (23-12-1843) Schiedam Huwde op 11-11-1873 Benjamin Jaski Carst (11-02-1843) Nieuwendam
8e Jan Karel Arnold (06-11-1845 13-03-1901)
  Huwde 23-05-1876 Catharina Petronella Beelenkamp (26-01-1852 26-02-1925)
 
9a Karel Arnold (21-01-1878 22-12-1921)
 
Arts te Vlaardingen  Huwde 21-06-1906 Elisabeth van Borck (21-10-1879 21-09-1949)
 
10a Jan Bartolomeus (09-07-1915 31-12-1929)
 
9b Petrus Cornelis (23-08-1879)
  Wijnhandelaar te Bilthoven huwde 1e 30-05-1907 F.A.A. Vernede; 2e 24-06-1925 S.M.Cockuyt

Petrus Cornelis Poortman, wijnhandelaar

 

BLADZIJDE 30

10a Karel (19-02-1908)
10b Catharina Petronella (03-07-1912)
8f Mr. Herman Marius Christiaan (30-09-1847)
  oud notaris te Schiedam huwde 24-05-1877 Cornelia Maria Vaillant (11-12-1853 01-10-1933)
 
9a Karel Arnold (07-08-1878)
 
10a Cornelia Maria (29-03-1914)
9b Mr Christiaan Joannes (26-08-1880) Schiedam Huwde 26-07-1906 Laure Albertina Maas (02-07-1877) Woonde in Soerabaja en later te Haarlem
 
10a Herman Marius Christian (07-09-1907) Arts te Leiden, huwde H.Faber
10b Karel Arnoldus (03-04-1910 13-11-1981) Den Haag
 
11a Marius (geb. 1948)
11b Jannelies
10c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Jacoba (22-10-1911) huwde Mr. Anton Niks te Haarlem

 

9c

Maria Louise (14-10-1889) Schiedam Huwde op 19-10-1916 Hendrik Christoffel Duyvendak (05-10-1887)
7b ARIE op 20-05-1849 ongehuwd overleden
7c PAULINA CATHARINA (17-02-1819 13-12-1891)
 

BLADZIJDE 31

6b CORNELIS (02-02-1791 29-08-1866) Maassluis, broodbakker Huwde 26-08-1810 Trijntje Dortmond (10-10-1791 19-05-1875) te Maassluis
 
7a Johanna (14-10-1811 15-01-1879)
7b Pieter (24-02-1823 03-01-1892)
  Boekhandelaar/drukkerij te Maassluis, huwde 16-11-1864 Teuntje van Katwijk
 
 

 

BLADZIJDE 32

8a Pieter Cornelis Leonardus (17-09-1863 30-04-1924)
 
  Maassluis, Huwde 15-01-1891 Cornelia Helena Kloppenburg (18-06-1866)

P.C.L.Poortman en Cornelia Kloppenburg (8a)

 
9a Cornelis Pieter (20-11-1891 16-09-1905), Maassluis
9b Teuntje Martina de Jager-Poortman (02-07-1893 05-03-1919), Maassluis
9c Martina de Jager-Poortman (11-07-1895 10-01-1967) Maassluis (huw datum 26-05-1922)
9d Pieter Cornelis Leonardus (18-05-1897 15-10-1947)
  Maassluis, Hoofdambtenaar Rijkswaterstaat, huwde 09-08-1923 Cornelia Weeda (09-08-1897 18-01-1975) Hippolytushoef (Wieringen)

P.C.L.Poortman  (18-05-1897 15-10-1947)

P.C.L.Poortman woonde in een groot huis midden in het dorp Hippolytushoef (Wieringen) alwaar hij voor de gemeenschap veel betekende. Velen herinneren hem nog. Hij deed veel vrijwilligerswerk voor o.a. de kerk en zat ook in het schoolbestuur. Hij is de tekenaar van de originele stamboom.

Toen hij in 1947 stierf is hij aldaar begraven en later herbegraven in Maassluis.

Grafsteen P.C.L.Poortman

(18-05-1897 15-10-1947)

 
 
 

BLADZIJDE 33

10a Geertruida (19-12-1926)
 
  Oegstgeest, Huwde 23-05-1961 Johannes Hendricus Oudshoorn. Deze zijn in het bezit van de grote originele stamboom, getekend door P.C.L.Poortman.
 
10b Pieter Cornelis Leonardus (17-04-1929 19-11-1995)
 
Accountant Hippolytushoef, huwde 26-05-1954 Trijntje Attema (01-04-1929 19-04-194)

Rechts

Grafsteen P.C.L.Poortman

(17-04-1929 19-11-1995)

Trijntje Attema

(01-04-1929 19-04-1994)

 

 
11a Pieter Cornelis Leonardus (05-02-1956)
  Hippolytushoef, Inspecteur bij ministerie van onderwijs, Huwde op 26-06-1981 Anne Koster (26-06-1955)
 

 

Geboortekaartje

 

 
12a Maarten (24-09-1983)
12b Chiel (06-04-1987)
 
11b Jan Wijbrand (25-02-1958) chauffeur ambulancedienst
 

 

Geboortekaartje

 

11c Geert Jan (02-11-1963)
  Accountant, huwde op 08-09-1995 Mariska B.J.Kleine (14-12-1967)
 
12a Isabella Leontine (04-08-1999)
 
10c Andries Cornelis Pieter Leonardus (05-12-19942)
  Accountant, Katwijk aan Zee, huwd op 23-12-1964 Maria van Rijn (05-03-1944
 
11a Pieter Cornelis Leonardus (13-03-1967) Rijnsburg, Huwde Marja van der Meij
 
12a Pieter Samuel Andries (1997)
12b Anna Lydia Maria (13-01-2000)
11b Ronald Marcel (06-01-1971)
 
9e Catharinus DaniŽl (11-12-1901 24-05-1957) Maassluis, huwde op 02-06-1927 Maria van der Burg (26-02-1903 20-12-1994)
   

 

Catharinus Daniel Poortman en Maria van der Burg
met hun kinderen Pieter Cornelis Leonardus en Adriana.

Grafsteen

Catharinus Daniel Poortman

(11-09-1901 24-05-1957)

 en Maria van der Burg-Poortman

(26-02-1903 20-12-1994)

 
 

 

Boven : Maria (Mies) van der Burg

Klik HIER voor de Huw acte tussen Catharinus DaniŽl en Maria Poortman.

Trouwboekje Catharinus DaniŽl en Maria Poortman

 

10a Pieter Cornelis Leonardus (22-08-1928) Maasland  Huwde 30-04-1953 Anna Elisabeth van Dijk  (14-04-1928) Maassluis
 
 

Rechts

Pieter Cornelis Leonardus (22-08-1928)

en

Anna Elisabeth van Dijk  (14-04-1928)

 

Klik HIER voor foto's van o.a. de trouwdag van P.C.L.Poortman en Anna Elisabeth van Dijk

 

11a Maria Catharina (19-03-1955) Maassluis
  Huwde 1e Harry Schrouwers op 9-1-1975 Rotterdam. 2e te Maassluis op 21-12-1977 Henk Frielink Rotterdam, (09-10-1950), 3e te Den Haag op 02-09-2009 Henny Monier (08-02-1957) Den Haag
 

 

 

11b Pieter Cornelis Leonardus (30-10-1956) Maassluis. huwde 22-12-1978 te Maassluis, Gerdientje Femmi Slagter (17-09-1957) Rotterdam
 

 

 

 
12a Anna Elisabeth Esther (19-12-1980) Vlaardingen. Samenwonend vanaf eind 2008 met Jan-Willem van den Brenk (19-06-1979) Nieuwegein
 

 

 

12b Gerdientje Femmi (20-03-1983) Vlaardingen. Samenwonend vanaf (04-02-2011) met Dennis Blommers (28-08-1989) Gorichem
 

 

 

12c Jacob Eduard Alexander (29-08-1986) Vlaardingen. Huwde op 06-08-2013 Kelly van Hees (20-06-1990) Almere
 

 

 

 
13a Amy (29-01-2014) geboren te Schiedam
 

13b Killian (01-11-2015) geboren te Schiedam
 

 

 
11c Petronella Lydia (12-09-1958) Maassluis,
  Huwde 1e Theo van Meggelen op 29-09-1979. 2e op 18-07-1991 Jan van de Linde (03-03-1953) Hoek van Holland
 

11d Anna Elisabeth (18-03-1961) Maassluis, Huwde op 16-10-1980 met Ruud Broekman (22-05-1957) Maassluis
 

11e Jacob Karel Arnold (21-03-1963) Maassluis
 

 
12a Sam (29-09-2008) Schiedam
 

12b Daan (22-01-2010) Schiedam
 

11f Robert Eduard (11-10-1965) Maassluis huwde op 16-10-1992 Irma Martina Antonia Dessens (08-05-1968) Maassluis
 

 
12a Tom Dylan (23-02-1995) Vlaardingen
 
12b Laura Byou (03-03-1997) Vlaardingen
 
12c Stef Marten (07-02-2001) Maassluis
12d Lucas Olivier (12- 5-2006) Maassluis
 

BLADZIJDE 34

11g Johan Alexander (13-01-1969) Maassluis huwde 23-06-1996 Petra van Duffelen (13-06-1970)
 

10b Adriana (12-05-1930) Maassluis huwde 30-10-1956 Cornelis van Driel (21-07-1929 4-10-2008) Alphen aan de Rijn
 

Onder : verlovingskaartje

10c Cornelia Helena (14-10-1934) Maassluis huwde 12-12-1957 Jan Coenraad Dercksen  (07-12-1934) Maastricht
 

Onder : verlovingskaartje

10d Frans Karel Arnold (15-03-1946) Maassluis. Huwde op 05-03-1968 Lily Agatha Niks (09-06-1948) Amsterdam
 

 
11a Patrick Stefan Alexander (03-10-1983) Dordrecht. Huwde op 28-05-2010 Elizabeth Leny Maria Cornelia van der Linden (28-08-1985)
  12a  Stan Alexander geboren 05-08-2015
 

   

11b Bianca (22-08-1986) Dordrecht. Huwde te Purmerend op 13-05-2011 Vincent DaniŽl Verdurmen  (13-12-1985)
 

 

 
9f Daniel (04-07-1904 26-06-1971) Maassluis. Huwde Lubbetje Koffieman (04-11-1906)
 

 
10a Pieter Cornelis Leonardus (01-07-1929 24-01-1949)
10b Jannetje (14-03-1931) Huwde op 12-04-1951 Willem Goos
10c Geert (13-07-1932 14-09-2003 Vlaardingen Huwde op 05-09-1957 A.v.d.Windt
 
11a Lenie (11-08-1958)
11b Annie (22-05-1959)
9g Cornelia Petronella (28-06-1906 09-09-1998)
 
8b Anthon Karel Johannes Willem (02-02-1865) Dordrecht
  Huwde 1e Wilhelmina Petronella Christina Weymar; 2e op 08-10-1913 Maria Nieman (1879)
 
9a Karel Pieter Cornelis (15-01-1889)
 
10a Truus
9b Jacoba Johanna 't Hart-P
9c Wilhelmina Anthonia
8c Catharina Cornelia Jacomina Maria (05-01-1868 09-06-1885)
8d Catharinus Nelius Timotheus (06-02-1870 25-06-1899) Huwde op 29- 5-1898 Elisabeth Johanna Siever
8e Cornelis Jacobus Arie (27-10-1872 25-09-1941) Rotterdam. Huwde op 11-11-1903 Joppa Cornelia Hanegraaf
 
9a Pieter Jan (23-08-1904) Rotterdam. Huwde Magdalena Johanna Ranft
 

10a

Joppa Cornelia (06-01-1931) Amsterdam  Huwde op 12-06-1957 Jacob Valk

10b

Cornelis Jacobus Arie (25-02-1932) Veldhoven. Huwde op 14-02-1957 Clazina Johanna Schiks Geb.: (22-05-1936)

 

11a

Peter Jan (20-02-1958) Huwde op 23-06-1996 te Amsterdam Angelien Aker. Geb. 04-05-1965 Geb. te Hoorn

     
 
12a Sophie (05-11-1998) Geb. te Haarlem
 
12a Renee (01-06-2001) Geb. te Haarlem
 

11b

Robert Cornelis (04-12-1959) Huwde op 22-04-1992 met LiduÔne van Erp (30-05-1960)

 
 
12a Olga (06-05-1992) Geb. te Eindhoven
 
12b Gina (14-11-1993) Geb. te Eindhoven
 
12c Isabel (20-04-1995) Geb. te Eindhoven
 

11c

Anton Karel (18-05-1964) Veldhoven. Huwde te Delft op 15-03-2001 Astrid Petronella Cornelia Verbeij (30-11-1964) Delft

  12a   Fay Shao Fu (21-10-2002) Shaoyang (China) Geadopteerd.
  12b   Lyn Sui Zhu (29-05-2004) Suixi (China) Geadopteerd

11d

Carla Johanna (09-04-1966 25-02-2000)

10c

Wilhelmina Hendrika (15-03-1934) Zwijndrecht. Huwde op 30-12-1958 Arie Vonk

10d

Jan Willem (15-03-1934 17-07-2012) Vestfossen, Noorwegen, Huwde op 24-06-1961 HjÝrdis Berntzen (19-03-1940 24-03-1996)

 

11a

Tore (23-09-1963)

 
 
12a Ida (10-12-1988) Geb. te Vestfossen
 
12b Henriette (25-05-1994) Geb. te Vestfossen
 
11b Rune (20-11-1966)
 

 

12a Andrea Eline, (15.02.1994)
 
12b Synne Therese,  (31.10.1995)
 

10e

Pieter Jan (18-11-1935 16-06-2011) Brielle, Huwde te Rotterdam op 27-04-1960 Martha Helena Johanna Salomons (27-04-1960)

 

11a

Karin (29-08-1965)

 

 

 

10f

Antoinette Petronella Nine (21-01-1941) Lunteren. Huwde op 27-04-1961 Jan kruithof.

10g

Leonardus Johannes (29-12-1945) Enschede. Huwde op 11-10-1968 Gini Buist.

10h

Anton Karel Johannes Willem (23-07-1949) Ede. Huwde op 27-09-1973 Nanny van Ree (25-06-1952 18-12-1989)

 

11a

Berry (17-09-1976)

11b

Sandra (05-06-1978)

 
9b Anna Teuntje (28-07-1906) Huwde in 1951 J. de Jongh
9c Cornelis Leonardus (01-06-1934) Huwde op 02-08-1933 Johanna Lijntje Lagedijk
 
10a Joppa Cornelia (01-06-1934) Huwde op 22-04-1960 Gijsbert van Steenis
 

BLADZIJDE 35

10b Ysbrand Simon (26-02-1937) Baarn 
  Officier in de Orde van Oranje Nassau Huwde op 24-02-1961 Adriana Groenewegen (21-03-1940)
 

Rechts

Ysbrand Simon

(26-02-1937)

Klik HIER voor

meer informatie

over

Ysbrand Poortman

 
11a Johanna Simone (10-09-1963)
 
11b Cornelis Leonardus DaniŽl (11-05-1965)
11c Alexander Benjamin (05-10-1967 03-03-2010) Huwde te Baarn op 27-07-2009 Sarah Chao (22-06-1975) Wuppertal
          
  12a   Jeroen Cornelis Yu-Goan (31-08-2009) Keulen. Duitsland
10c Cornelis Jacobus Arie (24-03-1939 27-02-1996) West Palm Beach (USA)
  Huwde op 01-11-1964 Joan Marie Drao, 2e Heidi Anne Himelberger (30-08-1947) Albion Michigan (gescheiden)
  11a   Carolyn Marie (26-09-1968) New York
  11b   Tamy Joy (06-03-1970)
 
  11c   Jonathan Neils (20-12-1980) Geadopteerd nov. 1987 (Boston)
 

  11d   Annalies (13-08-1987) West Palm Beach
 
  11e   Andrew Cornelis (25-10-1988) West Palm Beach
 

8f Catharina Cornelia Maria (05-01-1868 09-06-1885) ????
8g Antionette Petronella Nine (20-10-1874 20-01-1941)
8h Maria Elisabeth Teuntje (02-10-1880) Huwde Kuit
 
7c Teunis (26-12-1825 24-12-1898)
  Ned. Herv. predikant Zwolle. Ridder Oranje Nassau, Huwde op 26-12-1850 Anna Cornelia Denier van der Gon (09-08-1826 27-12-1897)
 
8a Cato Catharina Petronella Leonarda (01-07-1851) Huwde Scholtens
8b Jan Jacob (31-01-1853 24-02-1931)
   Luitenant ter zee 1e klasse, drager eereteken Atjeh, atjeh medaille, gesp van Samalangan, leraar M.O. Huwde op 28-03-1893 E.E.C.Kerckhoff
 
9a Ir.Henri Emile Charls (09-07-1895) Groningen
  Priester der vrije Katholieke Kerk Bandoeg. Huwde op 04-09-1919  te Heemstede Lutgardina Johanna Lucretia Boerma Zuidhorn (1982 08-12-1925)
 
10a Roline Trouke (28-03-1921)
10b Sonja Emile (03-03-1923)
 
9b Emilie Beatrice Agnes (08-07-1899 08-02-2004) Remonstrantsch Predikante te Lochem
   

Emilie Poortman

Hier 100 jaar oud

 

Emilie was een van de eerste vrouwelijke predikanten. Ze begon in 1926 NPB en diende vervolgens re remonstrantse gemeenten van Doesburg, Lochem en Leiden.

Van 1956 tot haar emeritaat in 1964 was ze predikant met een bepaalde opdracht (pers en publiciteit) van de Remonstrante Broederschap en deed ze vertaalwerk voor uitgeverij "De Tijdstroom".

Ze groeide op in een vrijzinnig milieu. Haar overgrootvader Teunis was hervormd predikant te Zwolle en haar moeder sympathiseerde met de remonstranten.

Het verlangen naar een theologische studie zat er al vroeg in, Ze voltooide haar studie in 1926.

Terwijl wij dit optekenen, februari 2004, bereikt ons het bericht, dat ze in een verzorgingstehuis te Lochem, waar ze zo goed werd verzorgd op 08 Februari is overleden.

 

 

 

 

BLADZIJDE 36

8c Maria Cornelia (20-12-1854 21-10-1860)
8d Engelbertus Marinus (30-01-1856)
  Oud assistent-resident officier Siameese Kroonorde, Utrecht. huwde op 24-03-1897 Wilhelmina E.S.Hoorweg (08-07-1867)
 
9a Frank (01-10-1893) Kapitein der infanterie. Magelang. Huwde op 07-06-1921 Annette Diewertje Rietma
 
10a Mia Francoise (18-09-1924) Huwde A,J,Schmitz
10b Wilhelmina Elisabeth Sophie (21-01-1030) Huwde J.F.van Duuren
8f Hugo Anne Cornelis (20-03-1858 16-06-1953) Zwolle Huwde op 03-10-1894 Elisabeth Josina Jacoba Suanna Thoofty (1870-1958).
 

 

Meer informatie klik HIER

 

Hugo Anne Cornelis Poortman

 

Hugo Anne Cornelis Poortman (Zwolle, 20 maart 1858 - Diepenheim, 16 juni 1953) was een Nederlands tuinarchitect.

Na zijn opleiding tot tuinarchitect kon hij in dienst treden bij de bekende Franse tuinarchitect …douard Andrť. Daar klom hij al snel op tot chef de bureau. In 1882 werd hij door Andrť uitgezonden naar Colombia om in de Andes exotische planten te verzamelen. Een jaar later werd hij opnieuw uitgezonden, nu naar Ecuador. Door binnenlandse troebelen kon hij hier niet meer wegkomen; pas na 2,5 jaar keerde hij terug.

Na een paar belangrijke opdrachten in Frankrijk werd hij naar Nederland gestuurd om de verwaarloosde tuinen van het kasteel/landgoed Weldam te renoveren. Graaf van Aldenburg Bentinck was zo tevreden dat Poortman vervolgens bij de graaf in dienst trad als particulier secretaris, rentmeester en tuinarchitect. Daarnaast mocht hij opdrachten als zelfstandig tuinarchitect aannemen, maar eigenlijk had hij daarvoor te weinig tijd. In deze periode heeft hij ook de tuinen van Kasteel Middachten ontworpen. In 1915 nam hij ontslag en verhuisde naar Oosterbeek en daarna naar Diepenheim
 

 

 
7d Karel (18-06-1827 11-04-1867) Naaldwijk
  Huwde op 11-04-1850 1e Johanna Hendrika van der Roer (1830 06-11-1855) en op 11-05-1861 2e Maria Margaretha Ydo (09-03-1827 03-01-1899)
 
8a Catharina Cornelia (19-04-1851 07-07-1868)
8b Hendrika Johanna Leonarda (25-05-1853 28-09-1922)
8c Cornelis (13-01-1863 08-06-1916) Naaldwijk
  Huwde 1e op 26-11-1886 Maria Wilhelmina Ydo (29-10-1862 03-07-1893) 2e op 16-11-1895 Antonia Albertina Kuys
 
9a Karel (16-03-1887 17-10-1917) Naaldwijk
9b Anna Maria (20-03-1889) Huwde op 20-07-1919 Wagner
9c Jacob (18-03-1891) Huwde op 26-07-1918 Johanna Petronella Coerman
9d Jacobus Anthonius (23-10-1897) Huwde op 26-09-1923 Paulina Augusta Cleas (1900)
8d Maria Wilhelmina (22-09-1864) Den Haag
 
7e Jacomina (03-06-1830 28-06-1865)
6c Bernardus (29-03-1793 1833) Brielle. Huwde Johanna Barthe Welp (1796 03-08-1829)
 
7a Jacoba (overl. 1895) Huwde Dirks
7b Adriana Huwde van Gelder
 

BLADZIJDE 37

7c Karel Frederik (27-04-1816 1869) Huwde Jacoba Kist
 

 

 

 
8a Jacoba Gerardina Cornelia (1-04-1847 05-01-1882)
 

 

 

8b Karel Frederik (20-04-1859 19-01-1929) Huwde Geertruida Plak (Rotterdam)
 
9a Jacoba (1892) Huwde op 13-09-1916 Dut
9b Maria Adriana (1895) Huwde op 01-08-1917 Siebert
8c Bernardus (naar Amerika)
8d Anna (Geb. in Breda)
7d Daniel Cahoen (08-08-1819 05-03-1847) Maassluis
   Specerijenhandelaar (broodbakker) Huwde op 03-05-1843 Dirkje Bogaart (12-10-1821 02-01-1883)

 

 

 

 
 
8a Bernardus (24-07-1844 02-02-1889)
 

 

 

  Gezagvoerder  van de Noach II en VI, heeft op zijn reizen vele meteowaarnemingen verricht, is daarvoor onderscheiden, voer reeds op 16-jarige leeftijd onder kapitein Adolph Romyn op de "Cornelis Gips" in de Australische wateren. Huwde op 01-10-1873 Aaltje Lourens (14-10-1839 27-12-1933

 

 
 

BLADZIJDE 38

9a Daniel Cahoen (27-05-1874 08-02-1942)  Huwde Aaltje Everdina van Kekem (25-12-1874)
  Oud gezagvoerder oud inspecteur van den Arbeid Den Haag
 

 

 

 
10a Bernardus (21-01-1908 27-06-1976)
 

 

 

 

 
 
Luitenant ter zee 2e klasse Ned. IndiŽ Commandeur Kon. Marine b.d. verliet de marine in 1960. Officier in de orde van Oranje Nassau met de Zwaarden, ontsnapte in Soerabaja aan de Japanners. Door met een voertuig door Soerabaja te crossen en alle volle drums met brandstof op te laden die ze konden vinden, koerste hij op een in onderhoud liggende laatste bruikbare onderzeeŽr aan, vulde de brandstoftanks en gingen er vandoor met nog een bijna complete bemanning. Er moest boven water gevaren worden en dat was voor een paar honderd drenkelingen het geluk dat zij onderweg gezien werden door Poortman en zijn bemanning. Via AustraliŽ en Zuid Afrika meldde hij zich weer bij de Marine in Engeland en was betrokken bij de vele transporten o.a. naar Moermansk; ook zijn konvooien van AlexandriŽ naar Gibraltar, waren miet van gevaar ontbloot.
Hij huwde op 21-07-1934 Sonja Karen Halkema (16-05-1913 07-11-1992)
 

 

Marineman in hart en nieren

Bernardus Poortman begon zijn loopbaan bij de Kon.Marine als Luitenant ter zee 3e klasse op 28-08-1930. In 1932 werd hij tot Ltz. 2e klasse bevorderd. Vanuit Ned.IndiŽ kennen wij zijn verhaal reeds en we komen nu al tot de conclusie dat deze man niet voor een kluisgat te vangen was. Als commandant heeft hij in de oorlog niet een schip verloren. En dat wil wat zeggen. In 1939 was hij commandant op Hr.Ms.Abraham Crijnssen en hij werd als Ltz. 1e kl. in 1942 als commandant op Hr.Ms.Ameland geplaatst. Verder voerde jij het commando van 24-09-1942 tot 22-03-1943 op Hr.Ms.Vlieland: van 14-06-1943 tot 01-07-1944 op Hr.Ms.Johan Maurits van Nassau; van 03-12-1944 tot 24-09-1945 op Hr.Ms.Schokland. Daarna zijn er nog meer geweest. De periode 1940-1945 was wel de meest bewogen periode van deze mannetjesputter.Op 01-02-1951 werd hij bevorderd tot Kapitein ter zee en Commodore op 01-09-1960. Hij ging op 1 oktober 1960 met pensioen.

 

BLADZIJDE 39

11a JŲrgen Niklas (04-07-1935) Vlissingen
  Marine officier, ontving in 1984 als Kapitein ter zee van groep Helicopters de legpenning in goed van het Rode Kruis uit handen van Prinses Margriet wegens het redden van het 500ste mensenleven. Huwde op 22-11-1958 1e Margot Seeuwen (13-08-1935 10-01-1991) huwde 2e Emma Maria van Schie (14-11-1933)
 
12a Nanette (26-09-1959) huwde1984-2009 Bernardus Cornelis Hermanus Stevens (geboren 1947, overleden 2009) en  vanaf 16 maart 2012 gehuwd met Harry van Ameijde (geboren 28 november 1961)
 
 
12b Maarten Jeroen (17-08-1961) Kapitein LTZ, Den Helder Huwde op 06-07-1984 Lily Boshamer (03-10-1962)
 
13a Sanne Elise (21-08-1987)
13b Wouter Sebastiaan (25-05-1989)
13c Christiaan Karel (25-03-1995)
 
 
12c Suzanne (02-09-1967) partner van Laurens E.Radder
  13a Isa Julia (28-02-2000)
  13b Naut Boris Jurre (14-02-2003)
12d Danielle Karen (23-03-1971) s'-Gravenzande Werktuigbouwkundig ingenieur, Huwde op 16-09-2005 Theodorus Hermanus Burger (16-03-1975)
11b DaniŽl Bernardus (15-11-1936) Vlissingen
  Werktuigbouwkundig ingenieur. Huwde op 28-12-1963 Hendrika Cornelia Storm (21-07-1938)
 
12a Bernardus Cornelis (23-11-1964) Huwde Annette Boekestein
  13a Denise Sonja (04-12-1992)
   
  13a Camiel Bernardus (04-11-1997)
12b DaniŽlle Karin (23-02-1971) s'Gravenzande, Werktuigkundig ingenieur, huwde 16-09-2005 Theodorus Hermanus Burger (16-03-1975)
  9b Dirkje Cornelia (04-05-1875)
  9c Cornelia Maria (30-09-1877)
7e Johannes Bernardus (25-12-1826 07-05-1865)
  Huwde 1e Jacoba Schouten (10-08-1826 16-10-1863) 2e M.W.C.Latour
  8a Johannes Jacobus (24-10-1854 08-06-1925)
    Graanhandelaar Rottrdam-Den Haag. Huwde 1e op 06-02-1879 Klazina Dingeman Poortman (22-06-1853 16-12-1891) 2e op 22-03-1894 Adriana Petronella Hoorwg (05-03-1855 15-08-1932) Over hem "Het Vaderland" van 10-06-1925 (avondblad)

 

    9a Elisabeth Jacoba (17-02-1880 23-11-1929)
    9b Jacoba Antoinette (25-04-1883) Amersfoort
    9c Anthony Johannes Bernardus (22-05-1886 ) Huwde op 22-05-1886 als arts te Leiden Wilhelmina Catharina Maria Auf der Haar (17-07-1899)
 
     
10a Johannes Heinrich Wilhelm (31-05-1927)
 
  9d Johannes Jacobus (26-04-1896 21-12-1970) Den Haag
    Huwde in 1941 A.W.D.Smelt (Geschriften "TweeŽrlei Subjectiviteit", ontwerp eener "Centrale Philosophie" Haarlem 1929
   

Prof. Dr. J.J.Poortman

Johannes Jacobus Poortman studeerde te Groningen en Utrecht. Promotie in 1954 aan de Universiteit van Amsterdam in de letteren en wijsbegeerte. Doceerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden, aanvankelijk als privaatdocent, van 1958-1966 als bijzonder hoogleraar.

J.J. Poortman legde met de eerste twee delen van het vierdelige "Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte"de grondslag voor de nationale bibliografie van de filosofie in Nederland en Vlaanderen, thans het elektronische informatiesysteem "Wijsbegeerte in Nederland".

J.J. Poortman was reactiesecretaris van het Tijdschrift voor Parapsychologie. Archivaris-bibliothecaris van de Theosofische Vereniging.

J.J. Poortman formuleerde het idee van het hylisch pluralisme. Wil een Vedanta-leer geven met gebruik van Westerse begrippen.

 

8b   Nicolaas Johannes Cornelis (13-06-1861 ) Rotterdam
    Johanna Bernardina (23-08-1865) Roterdam (Huwde op 01-05-1889 Adrianus Schuiling te Tiel
   

BLADZIJDE 40

    J.J.Poortman de auteur van de eerste verhandeling (1932) van de Genealogie van het geslacht Poortman

Een beknopte levensbeschrijving :

-Dr. Poortman debuteerde reeds in 1913 met een artikel in "De levende Natuur over "De vogels in de Schevelingse Bosjes", dat door Het Vaderland werd overgenomen. Zijn belangstelling zijn in drie groepen te verdelen: wijsbegeerte, de para-psychologie en de theosofie. Na het Ned.Lyceum in Den haag is hij naar Groningen gegaan en studeerde er wijsbegeerte en psychologie; hij deed in 1919 zijn kandidaatsexamen.

Hij volgde studies in Hamburg en aan de Sorbonne. Door allerlei omstandigheden heeft hij pas dertig jaar later zijn doctoraal examen in de wijsbegeerte afgelegd. In 1948 voltooide hij de uitgave van een "Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte". Poortman heeft veel gepubliceerd op het gebied van de wijsbegeerte en wij noemen hem nog in zijn proefschrift over "Ochťma, geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme"

Hij was in 1925-1936 research fellow aan de Harvard universiteit en van 1945 tot 1953 privaat-docent aan de Leidse universiteit In 1941 huwde hij met mej.drs.A.W.D.Smelt, lerares Nederlands te Den Haag. Van 1944 tot 1950 was hij redacteur van de wijsbegeerte rubriek van de Winkler Prins Encyclopedie, 6e druk. Hij was lid van de parapsychology Foundation te New York en werd verkozen tot Charter Member van de Parapsychological Association te Charlotesville, Virgina. Hij was lid van het Genootschap voor Wetenschappelijke Philiosphie en van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.-

 

8b   Nicolaas Johannes Cornelis (13-06-1861 ) Rotterdam
8c   Johanna Bernardina (23-08-1865) Roterdam (Huwde op 01-05-1889 Adrianus Schuiling te Tiel
6d Arie (27-10-1795 13-08-1875) Maassluis
  Huwde 1e op 23-10-1816 Mensje van Broekhuizen (19-06-1792 21-02-1832) 2e op 05-02-1834 Nelly Elisabeth Mac Pherson (1802 24-02-1885)
 

 

 

  7a Karel (24-12-1817 24-06-1880) Reeder te Maassluis.
    Huwde 1e op 06-11-1839 Johanna Oevervoorde (19-01-1812 09-08-1861) 2e Neeltje de Lange (1823 12-08-1896)
    De oudste rederij die we kunnen vinden van de Poortmannen is die van Karel Poortman en Willem Overvoorde. De rederij bestond van 1850-1869 Schip "De Nijverheid", toen nog de MS.21., later werd dat MA. In de vaart geweest van 1850-1869. Daarna werd het Karel Poortman & Co. Maassluis van 1871 - 1880 en in dat jaar stierf Karel.
 
  8a Arie (14-06-1843 17-08-1934) Maassluis
    Reeder/kolenhandelaar. Huwde op 26-09-1872 Neeltje Johanna Petronella Agatha Rijpstra (04-09-1845 18-09-1912)
   

BLADZIJDE 41

       
     

 

Zoon Arie nam het over en in 1881 werd rederij Arie Poortman& Co. gesticht en duurde tot 1901. In 1902 ging Arie alleen door onder de naam Arie Poortman Kzn., tot 1910. In 1911 vond hij waarschijnlijk een nieuwe partner en heette weer Arie Poortman & Co. Tot 1923. Enkele scheepsnamen in deze periode waren "Zee en Landbouw", "Friesland", "Maassluis" enz. Een uitgebreide lijst met bouwjaren en andere details zijn voorhanden in het archief.

Buiten zijn rederij bezat hij nog een timmerbedrijf en percelen grond en huizen.

   

Arie Poortman te midden van zijn kinderen.

Zittend v.l.n.r. Nelly Johanna, Arie, Jacoba en Hendrika.

Staand v.l.n.r. Karel, Johan en Jacob

BLADZIJDE 42

 

Het Haringpakhuis van Klinge & Poortman op de hoek van de haven

en Zure Vischsteeg te Maassluis, dus waarschijnlijk NIET van

A.Poortman

 
9a Karel (06-09-1873 20-01-1949) Reeder en bouwkundige te Maassluis. Huwde Catharina Maria Cornelia van der Poel (27-10-1869 01-06-1933)
 

 

Karel Poortman Azn.

De Poortmannen waren die tijd zeer ondernemend. Karel Poortman bezat in Maassluis o.a. ook een schoolgebouw.

In 1906 werd dat pand verhuurd en in WO I is het een tijdlang in gebruik geweest om Belgische vluchtelingen onderdak te geven.

Vele jaren was een familie huurder van dit pand met Karel Poortman als eigenaar.

Deze heeft het in die periode verkocht aan Touwfabriek Van der Lely en later weer terug gekocht.

 
10a Neeltje Johanna (28-09-1901) Huwde Anton Philippe Greebe
10b Izak Cornelis (18-04-1903 14-02-1969) Tandarts te Epe huwde Teuntje Pieternella Gottschal (12-06-1900 17-11-1980)
 
11a Karel (17-12-1936 25-05-2005) Huissen. Boekhouder, Huwde op 09-08-1962 Tine Vaartjes (25-07-1939)
 
12a Cornelis Izak (22-10-1963)
 
13a Max Izak Jan (28-05-1997)
13b Kas Cornelis Jan (16-11-1999)
12b Hiltje Magdalena (28-02-1965)
12c Edwin Ronald (07-09-1969)
 
13a Sanne Anouk (02-08-2000)
13b Nina Tessa (11-09-2002)
 

BLADZIJDE 43

 
11b Cornelis Jan (19-07-1941) Electrotechnieker Zoetermeer. Huwde op 22-12-1976 Elisabeth Johanna Andrťe (11-10-1943)
 
12a Marco (03-03-1971) Vleuten, Huwde op 28-05-2002 Joany Haije (06-11-1966)
 
13a Tom (27-02-1973) Leliestad
 
12b Annemiek (27-02-1973) Zoetermeer studeerde af als econoom.
10c Arie (29-09-1907 12-02-1985) Maassluis Mr.in de rechten, Officier in de orde van Oranje Nassau.
 
11a Karel Arie (15-12-1943) Zuid Scharwoude  Huwde op 08-06-1971 Marianne Conraad (27-07-1948)
 
12a Michiel (29-09-1972)
12b Kristien (03-08-1974)
10d Marinus Cornelis (23-06-1909 01-12-1993) Huwde Herma Luymes (overl. 31-12-1992)
9b Nelly Johanna (23-09-1875 03-12-1956)
9c Johan (12-07-1877 21-01-1958) Reeder te Maassluis. Huwde Maartje Cornelia Klinge (01-02-1878 06-07-1947) Te Maassluis
 

 

Johan Poortman

 

Grafsteen Johan Poortman

(12-07-1877 21-01-1958)

 
Johan Poortman dreef met zijn schoonvader A.Klinge (01-08-1849) van 1899 tot 1925 een rederij : Klinge & Poortman Maassluis. Johan verhuisde van de Govert van Wijnkade in Maassluis en betrok de zg. "Rode Villa".

Hun schepen hadden de namen in de eerste periode zoals - Zeevaart - Zeester - Zeemeeuw - Zeenimpf - enz. Over de laatste het volgende : Liggende in 1899 te Lerwick met de MA 170 (Zeenimph) kon men niet opnieuw ter visserij gaan wegens ernstige ziekte van de schipper J.Klinge. Men voer direct naar Holland. Het mocht niet baten. Tijdens de reis stierf Klinge op de leeftijd van 51 jaar. Latere scheepsnamen - Noordster - Poolster - enz. En in de laatste periode werden het meer familienamen zoals - Johanna - Johan - Nelly - Johanna - Corry - enz.

Van 1925 tot 1928 zien we een naamsverandering v/h Klinge & Poortman Directie Joh.Poortman

Verder had de maatschappij Klinge en Poortman oop een stoom-houtzagerij, die in 1923 verkocht is aan A.de neef jr. uit Vlaardingen, welke deze gemoderniseerd heeft. Hij leverde gezaagde duigen aan diverse kuiperijen in de omgeving. Vanaf 1929 begon hij met het verkopen van zijn schepen. Daarvan zijn nog contracten aanwezig. In de 2e wereldoorlog heeft jij zich met al zijn kwaliteiten als organisator ingezet bij het helpen van oorlogslachtoffers in het verband van de Nationale Hulp-Actie Roode kruis (H.A.R.K.) Doorvoor is hem een oorkonde met Legpenning uitgereikt

Johan werkte hard. Hij overleed tengevolge van een hersenbloeding in 1958 op 80 jarige leeftijd.

 

BLADZIJDE 44

 

BLADZIJDE 45

BLADZIJDE 46

 
10a Neeltje Johanna Petronella Agatha (21-08-1901 03-1997) Huwde Moerman
10b Arie (25-08-1903 28-10-1977) Leiden. Proc. houder Leidsch Dagblad, Huwde op 21-09-1933 Jannetje Dingemans (06-03-1905)
 
 

 

Arie Poortman en Jannetje Janna Dingemans op 21-01-1933
 
 
11a Johan (18-01-1936) Leiden. Huwde Pieterdina Roelfina Klinkhamer
 
12a Arjen Rens (21-01-1965)
12b Anje Geerte (1970)
 
11b Huibert Hendrinus (12-05-1937) Leiden Huwde Margje Hagendoorn
 
 
12a Jan Willem (18-05-1970)
12b Karel Arnold (02-05-1974)
 
10c Maartje (27-04-1906) Huwde van Loon. Voorschoten
10d Johanna (06-06-1909 05-10-1989) Waalwijk Huwde J.A. van Aken Drunen
10e Nelly Johanna (10-04-1911 24-12-1994) Huwde Mr.A.Pop te Dinteloord
10f Cornelia Wilhelmina (Cock) (05-09-1913 05-11-1997) Huwde J.W.H.Lensselink (21-02-1910 19-07-1996)
10g Johan (27-11-1914 12-06-1994) Drager van het verzetskruis, Ereteken voor orde met 3 gespen, Mobilisatie Oorlogskruis.Huwde A.M Smit te Enschede.
  9d Jacoba (17-12-1880 24-01-1958) Huwde Pieter Doelman overl. 20-05-1927, zij hadden 9 kinderen
  9e Jacob (09-03-1883) Huwde op 11-11-1908 Magdalena de vries (29-12-1887)
 
10a Arie (14-09-1909 31-03-1910)
10b Jannetje Catharina (06-09-1911)
10b Arie (16-09-1912)
10c Neeltje Johanna Petronella Agatha (20-05-1917) Huwde Herman v.d.Zanden
 
9f Dederika van Maris Poortman (30-05-1886)
 
8b Mensje (overl. 12-09-1911) ????
7b Willem (16-10-1819 25-03-1891) Rotterdam Huwde op 19-06-1845 Leentje Janzen (1821 08-01-1891)
 
8a Arie (19-03-1846 10-02-1924 Zaadhandelaar te Rotterdam
  Huwde 1e N.Vonck (01-01-1850 12-02-1886) 2e op 14-07-1887 Pietje Vonck (05-09-1859 10-02-1819)
 
 
9a Willem (28-08-1872 1951) Zaadhandelaar Rotterdam
  President van het college van hoofdlieden van de Rotterdamssche Vrijwillige Brandweer, Huwde op 06-06-1907 1e W.C.A. Denzier (Denzler) overl. 11-06-1910, 2e op 06-09-1923 Renske Zeven
 

BLADZIJDE 47

 
9b Cornelis (29-09-1873 1949)
 
10a Arie Willem (11-02-1902 1970)
10b Cornelis Johan Louis (22-01-1908 18-06-2020) Autoverkoper. Huwde Maria van de Boom (08-01-1908 mei 1991)
 
11a Cornelis Arie Willem 11-04-1944) Breda
10c Petronella (14-08-1909)
9c Nini of Nina (18-05-1888) Rotterdam Huwde op 09-02-1911 Jan Willem Koek
9e Petronella (01-03-1896) Huwde op 12-06-1919 Haentjes
 
8b Catharina (01-10-1847 08-10-1927) Huwde van Driest
8c Mensje Geertruida (24-09-1851 03-09-1924)
8d Pieter Cornelis (19-07-1853 19-01-1927) Rotterdam. Huwde op 01-05-1979 Doetje Jeanette Overgauw (1855 10-04-1929)
 
9a Helena (20-04-1883) Huwde van Lier
9b Matthijs Abraham (04-03-1885) Huwde Butia Bik (Banjoewangi)
 
10a Dochter ???
8e Helena Jacoba (08-10-1855 25-04-1926)
8f Willem Karel (02-12-1857) Ginneken. Huwde 1e op 10-10-1885 Johanna Cornelia den Toom (1856 04-08-1886); 2e 26-0501909 D.Luyten
  W.K.Poortman was in 1880 lid van het college van Collectanten van de Ned. Herv. Kerk te Rotterdam
 

 

 

8g Jacob Martinus (03-11-1859 09-08-1875)
8h Karel (21-09-1861) Theemakelaar, oud gemeenteraadslid Rotterdam, Huwde op 21-05-1885 Helena Alida van der Marel (1864)
 
9a Adriaan Willem (03-01-1887 1939) Theemakelaar, Rotterdam , Huwde op 20-05-1915 Paulina van Eendenburg
 
10a Lenie (04-04-1916)
10b Karel (07-12-1918 20-02-1999) Huwde op 20-05-1915 Bertha Kans (29-07-1919 06-10-2001)
 
11a Adriaan Willem (06-09-1950) Huwde Anneke Jeanette v.d. Meer (16-11-1951)
11b Frank Hugo (10-09-1951) Rosta (regio Turijn) ItaliŽ, Huwde Liliana Susso (01-08-1950)
 
12a Dyam (02-08-1978)
11c Carola Sylvia (05-11-1959)
10c Paul (09-12-1921
 
9b Helena (27-06-1889) Rotterdam Huwde op 24-03-1910 Eliza van Senden Amsterdam
9c Mr. Willem (08-09-1891) Rotterdam Huwde 24-06-1920 Petronella van Kuyk
 
10a Geertruida (29-06-1921)
9d Elisabeth van Senden-P (14-05-1895) Huw.datum 08-09-1921
8i Margarethe (15-05-1863 26-02-1925) Den Haag Huwde op 07-09-1886 Marinus Nooyen te Rotterdam
 

BLADZIJDE 48

7c Paulina (02-03-1821 09-07-1905) Huwde Willem Tak (24-08-1824 05-02-1907) Overschie. Willem Tak was sleper van beroep.
 

 

 

7d Anthony (19-07-1822 14-03-1884) Vlaardingen Huwde op 28-03-1851 Elisabeth Klazina Tak (06-02-1826 05-04-1902)
 
8a Ary Kornelis (29-12-1851 07-07-1927) Reeder / boekhouder
  Reeder / boekhouder te Vlaardingen ridder van de Militaire orde van onze Heer Jezus Christus. Huwde op 09-08-1876 Johanna Dorsman (16-07-1848 28-12-1903)
 
9a Maria (21-07-1878) Huwde op 21-07-1905 te Vlaardingen Heijn Bakker Geb. 1877 Amsterdam 2e Luitenant infanterie-kwartiermeester wonende te Leeuwarden
9b Elisabeth Antoinette (21-11-1880) Vlaardingen
9c Gerarda Johanna (09-12-1882 omstr. 1884) Vlaardingen
9d Anthonie (07-08-1886 28-04-1906)
8b Klazina Dingena (22-04-1853 16-12-1891)
8c Mensje Geertruida (03-12-1855 31-05-1941) Vlaardingen
8d Kornelia Gijsbertha (23-06-1857 31-12-1883) Vlaardingen
8e Karel Johan (10-08-1859 14-09-1898) Huwde op 05-06-1884 Maria van der Brugge
 
9a Anthonie (06-04-1885 30-05-1895)
9b Kornelis Samuel (25-08-1886 10-09-1909)
9c Elisabeth Klazina (21-03-1888) huwde van Overbeeke
9d Catharina Johanna (20-12-1890) Huwde 1e op 25-03-1916 Dhr. Nachtegaal 2e op 10-03-1939 Sieburgh Luitenant Kononel Kon.Ned.Ind.Leger.
9e Maria (23-09-1989) Huwde Loffeld
8f Johan Gerardus (18-12-1861 10-11-1888) Huwde op 27-12-1883 E. van der Brugge
 
9a Elisabeth Klazina (13-02-1888) Huwde Meyer
8g Kornelis Nicolaas (29-04-1864 1926) Maassluis Banketbakker, huwde op 22-09-1886 Johanna Catharina Margaretha Verbrugge (26-09-1865 17-08-1928) te Leiden
 
9a Elisabeth Klazina (23-09-1887)
9b Jacoba geertruida (19-08-1890) Huwde Westbroek
9c Klazina Dingena (12-09-1894) Huwde Zoon
7e Martinus (11-04-1826 13-12-1894)
7f Geertruida Cornelia (29-09-1828 14-02-1848)
 

BLADZIJDE 49

   
7g Hendrik M (22-05-1830 24-02-1885) Vlaardingen. Huwde in 1856 Petronella van Dam (1829 16-10-1912)
 
8a Leendert Bernardus Arnoldus (01-02-1858 08-07-1859)
8b Helena Anna (30-03-1861 18-12-1944) Vlaardingen
8c Anna Elisabeth (02-01-1868) Huwde van der Knoop
7h Johanna (22-01-1833 03-06-1893) Huwde Hoogendorp
7i Cornelis (1834/ 20-02-1883) Huwde M.Barendrecht
 

 

 

7j Bernardus Arnoldus (19-07-1837) Maassluis
7k Johannes (06-07-1836 22-10-1896) Banketbakker Maassluis. Huwde op 02-08-1867 Johanna Dorsman (02-10-1834 23-02-1915)
 

 

 

 

  Ook bakkers Arie en later Johannes Poortman, hadden hier en daar stukken grond en achter de bakkerij nog twee pakhuizen en verderop aan de dijk in Maassluis nog een woonhuis met erf.  Zeker Johannes schijnt er "goed voor gezeten" te hebben, aangezien hij ook de eerste start van zijn zoon Arie Leendert met Nico Haasnoot behoorlijk geholpen heeft. Trouwens ook de Haasnoten leverden hun deel daaraan bij.
 
8a Maria Adriana 06-11-1863 12-03-1945) Huwde van Haasnoot
 

BLADZIJDE 50

8b Arie Leendert (28-01-1871 02-06-1954) Reeder te Maassluis. Huwde op 02-09-1895 Martijntje Nieman (02-09-1872 04-02-1961)
 

 

Rechts grafsteen

Arie Leendert Poortman en

Martijntje Poortman-Nieman

 

Reder zijn in die jaren viel niet mee, maar men was jong en begon voor zichzelf. Zodoende had je altijd gegarandeerd werk. Zo dacht de twintigjarige Arie Leendert Poortman er ook over. Hij had geluk : in 1890 vestigde Nicolaas Haasnood, een Katwijker zich in Maassluis (samen met Vlaardingen de bakermat van het nieuwe type vaartuig: de logger) en trok bij de familie Johannes Poortman, de banketbakker op de Hoogstraat in. Zo kreeg de drie jaar jongere A.L. kontakt met Haasnoot, een gedreven ondernemer zou zich later blijken. Zoals trouwens zijn hele familie. in 1890 starten zij met hun rederij : Haasnoot & Poortman. Er wordt met een schip aangevangen. De MA 120 "Koningin Wilhelmina". Schipper is C. Smoor. Het aangekochte schip was de logger VL 95 van 1883. Aankoopprijs 11.500 gulden. Van het gelijknamig schip staat nog een model in het Gemeentemuseum van Maassluis

En passant kreeg Hoosnoot ook veel interesse in de zuster van A.L. Maria Adriana. Zij trouwden op 9 September 1891, dus dat maakte de beide jonge mannen zwagers van elkaar. Haasnoot stichtte naast zijn compagnonschap met A.L. P., ook een eigen rederij : N. Haasnoot.

Dit terzijde. Arie Leendert Poortman en Nico Haasnoot scheidden van elkaar in 1896. A.L. Poortman ging zelfstandig door en liet een logger bouwen bij de werf "De toekomst" Te Maassluis weer de MA 120 "Koningin Wilhelmina" (2). Ook deze is in het Maassluise Gemeentemuseum te zien. Hij kende goede tijden en hield gelijke tred met zijn zwager.

In de oorlog (1914 - 1918) was Nederland neutraal. Op de schepen moest met grote letters HOLLAND geschilderd staan. Zuinigheid met vlijt dacht hij en de eigennamen werden overgeschilderd. Dus werden de scheepsnamen "HOLLAND I" tot en met de "HOLLAND X". Zijn scheepsnamen waren voorheen op Zuid Afrikaanse leest geschoeid: Transvaal. Oranje Vrijstaat, President Steijn,, Botha, De Wet enz. In 1919 beŽindigde A.L. zijn  rederij en veilde zijn 10 schepen, waarvan de opbrengst 126.500 gulden bedroeg.

Hij verkaste naar "Huize Groenoord" te Loosduinen en zijn zonen werden tuinder in het Westland. Arie Leendert hoorde van een publieke verkoping van een boerderij van de familie Zoeteman in Zuidland.. Hij werd de nieuwe eigenaar en benoemde J.W. Pols als zetboer. Hij gaf de boerderij ook een naam "Vertrouwen", naar verluidt de naam van zijn logger ter herinnering aan de grote haringvangst dat jaar (1917). Wij zijn echter de naam "Vertrouwen" in de schepenlijst van A.L. Poortman te Maassluis tegengekomen, maar zoals gezegd kan het mogelijk zijn dat het de oude naam van een logger was die hij aangekocht had.

In 1924 werd de boerderij opnieuw publiekelijk verkocht.

BLADZIJDE 51

BLADZIJDE 52

 

 
  9a Johanna Adriana (07-03-1898 11-10-1985) Epe
  9b Johannes (20-01-1898 12-05-1986) Rockanje
   

 

 

 

Grafsteen

Johannes Poortman

 

Johannes Poortman (20-01-1898 / 12-05-1986) (Jan) was een levensgenieter, die op zijn tuinderij op de schuurzolder woonde, evenals zijn broer Adriaan. Jan fokte hazewindhonden en deed veel aan wedstrijden mee.

Op 17 Februari 1949 pakte Jan zijn koffers en vertrok naar Engeland. Hij schopte het tot hoofdtuinman van de Koninklijke tuinen in Londen (o.a. Buckingham Palace).

In 1963 kwam hij weer terug, kocht een woonboot in Brielle leefde van zijn pensioen en ging uit vissen en jagen met zijn broer Arie en Willem Pols, de jachtopziener van het nu verdwenen duingebied "De Beer" op het eiland Rozenburg.

Eind jaren zeventig verkocht hij de woonboot en verhuisde naar Rockanje en overleed aldaar in een verzorgingstehuis.

  9c Arie Leendert (20-01-1898 04-08-1903) Maassluis Tweelingbroer van Johannes.
   

BLADZIJDE 53

  9d Adriaan Martin (19-11-1899 ?) Huwde Silvia, overl. in Amerika
   

 

 

 

Ook Adriaan was tuinder, maar had dat gauw gezien. In 1923 bekeek hij Brussel en reisde door Frankrijk.

Dat was niet ver genoeg schijnbaar, want het jaar daarop bezocht hij Canada.

De familie noemde hem ook wel Oom Pu(c)k.
 

Op 26 maart 1947 vertrok hij definitief naar Amerika trouwde daar ene Silvia, die ook nog eens 10 kinderen had naar men hoorde en is nooit meer terug gekomen.

(in ons archief is nog een afscheidsbrief van zijn moeder aan hem aanwezig)
 

 

  9e Martinus Marius (19-11-1901 25-03-1967) Apeldoorn. Huwde Martina Elise Vellekoop.
   
 

 

Martinus Marius en z'n vrouw Martina bij het huweluk van hun zoon Piet in 1958 te Apeldoorn.

Marius was tuinder aan de Groeneweg te s'-Gravenzande, waar ze dan ook woonden.

Na vele malen verhuist te zijn belanden ze uiteindelijk te Apeldoorn.

   
10a Benjamin (13-05-1926) Monster Huwde op 11-12-1956 Hendrika Gerda van Spronsen
 
11a Martina Elise (30-03-1961) Huwde Solleveld
11b Cornelia Maria (17-02-1967) Huwde Lekkerker
10b Johanna Eilse (01-04-1928) Huwde op 26-08-1952 J.A.Valstar
10c Arie Leendert (13-12-1930) De Lier Huwde op 25-04-1961 Aagje Scheffers.
 
11a Dina Martina (18-07-1962) Huwde van der Lingen
 
11b Martin Adriaan (15-04-1966 22-10-1966)
11c Arie Leendert (24-09-1970)
10d Pieter  Marinus (04-01-1933) Geb. te s'-Gravenzande. Tuinder. Huwde op 09-12-1958 Sientje A.Gerritsen (10-11-1933) geb. te Apeldoorn
 
11a Marius Martinus (11-12-1959) geb. te Apeldoorn. Tuinder. Huwde Els van Vliet. geb. te De Lier (16-06-1965) Toezichthoudster van beroep.
 
12a Lotte (17-02-1994) geb. te Delft. Studeert Kunstgeschiedenis te Leiden.
 
12b Sjors (28-08-1996) geb. te Maasdijk. Studeert Service monteur mobiele werktuigen.
 
12c Floor (27-08-1998) geb. te Maasdijk. Studeert verpleegkunde.
 
11b Hendrika Jacoba (17-02-1963) Geb. te Apeldoorn. Huwde Henk Brugman (16-10-1962)
 
10e Martina (28-12-1935) Huwde Oosterkamp
 

BLADZIJDE 54

10f Arie Nicolaas (05-06-1937) Huwde op 17-07-1964 M. B. J. Krooshoop (06-03-1944) te Hengelo
 
11a Mirjam (12-06-1966)
11b Martinus Johannes (02-06-1967)
 
12a Nic Robert Bastiaan (29-04-2000)
12b Lisa Josefina (14-05-2003)
11c Bas (01-04-1974 12-11-1995)
10g Anna Johanna (16-08-1939) Huwde op 09-09-2005 Marinus Johannes Koenen (14-07-1933) te Leiden
10h Marianne (02-08-1941) Huwde op 18-12-1968 Gerard Brekveld (20-04-1945)
10i Marius (02-10-1944)
  9f Arie Leendert (06-06-1904 10-07-1980) Tuinder s'-Gravenzande Huwde op 02-01-1933 Agatha vanEck (20-06-1907 21-07-1992)
   

 

 

Arie Leendert, vernoemd naar zijn overleden broertje, was tuinder in het westland, evenals al zijn broers.

Inn zijn jonge jaren deed hij veel aan sport en was een verdienstelijk wielrenner en schutter.

In WO II in het verzet en de Burgerwacht.

Hij hield op z'n tuin bijen en verhuurde zijn bijenkorven. Slingerde ook zelf zijn honing.

In 1955 werd de tuinderij verkocht en wierp hij zich in het zakenleven, Dat beviel hem niet zo en koos toen voor het vrije (vissers) leven op zee met z'n boot of op Rozenburg bij Willem Pols, eerder genoemd, met Johannes (Jan)

   
10a Arie Willem (27-03-1936) De Wijk. Predikant, Huwde op 11-02-1964 Hermine J.J. van der Laan (06-03-1940)
   
 
10a Agatha Wilhelmina (26-08-1965) Roepnaam Agna. Huwde op 19-06-1992 Hendry Broekstra (04-01-1962)
10b Arian Leendert (11-02-1968) Schipper op de zeilvaart
 
   
10b Willem Arie (27-03-1940) s'-Gravenzande , commissionair Huwde op 21-11-1965 Klaasje Schippers (05-03-1945)
 
11a Hendrikje (05-02-1967) Huwde op 24-04-1992 Jan A. van Dam (31-08-1962)
11b Arie Leendert (20-05-1969) Hoek van Holland Huwde op 02-05-2001 Hillechina Anje blaauw (08-08-1967) geb. in Sappemeer
  Helen Poortman-Blaauw
 
12a Adam Willem Arie (19-07-1999) geb. in Hoek van Holland
 
12b DaniŽl Geert Leendert (28-11-2001) geb. in Hoek van Holland
 
11c Agatha (24-12-1971) Huwde op 16-09-1999 Peter H.M. van Vliet (25-06-1960)
   

BLADZIJDE 55

  9g Jan (20-03-1906) Tuinder Monster Huwde op 18-11-1942 Marie Louise van Gaalen (02-07-1910 22-12-2003)
   

 

 

   
10a Cornelia Catharina (25-12-1944) Den Haag
  9h Benjamin (03-06-1908 19-11-1925) Loosduinen
   

 

 

  9i Maria Adriana (09-05-1910 09-10-1993_ Maarn. Huwde Scheinemachers
  9j Martina (19-12-1911 07-06-2003) Oegstgeest Huwde van Dorp
  9k Adriana (01-11-1913 11-09-1966) Eindhoven Huwde Scheinemachers
  9m Nicoline (19-05-1917 05-08-1972) Monster (In zuid Frankrijk verongelukt en aldaar begraven)
7l Albertus (In Engeland overleden)
7n Johanna Maria (1814 28-01-1920) Huwde Uittenboogaardt
  Maria Adriana (08-10-1840) Maassluis
7o Elisabeth (23-03-1842) Huwde van der Marel
7p Jacobus Cornelis (1849 04-02-1885) Reder te Maassluis
7t Leendert (21-03-1863 08-08-1963) te Maassluis verdronken
 

 

 

  In 1881 begon Jacobus Cornelis ook een rederij met het schip "Arbeid Adelt" de MA 10. Dit duurde maar tot 1884, waarna hij in 1885 stierf.

De kinderen van A.L. Poortman ca 1915

Boven : v.l.n.r. Martinus Marius, Johannes, Adriaan Martin, Arie Leendert jr

Onder : v.l.n.r. Benjamin, Jan, Martina, Maria Adriana, Johanna Adriana, Adriana.

Nicoline was nog niet geboren.

 

BLADZIJDE 56

6e Johannes (21-03-1799 13-12-1851) Huwde op 21-03-1831 Trijntje Vermeer (03-09-1809 09-12-1879) Vlaardingen
 
7a Karel Arnoldus (20-08-1832 22-04-1903)
7b Willem (21-04-1834 26-10-1880) Directeur der gasfabriek te Nieuw Helvoet Huwde Jansje Geertruida Tak (16-09-1824 19-19) begraven te Haarlem
 
8a Catharina (20-08-1862) Haarlem. Huwde Meyers
8b Kornelis Johannes (08-12-1863 14-10-1953)
  Oud-referendaris, Officier Oranje Nassau Haarlem Huwde op 06-05-1896 Elisabeth Maria van Steden (25-01-1860 12-10-1949)
 
9a Johanna Geertruida Maria (07-05-1897)
9b Hendricus Gerardus (27-12-1898 04-06-1943)
   Tasao (Thailand), Civ.ir.,ing.Provc. Waterstaat van Midden Java, res. 1e luitenant inf. KNIL, Huwde op 17-05-1927 Maria Alida Verkade. (08-04-1903) te Hellevoetsluis
9c Willem (09-04-1901) Huwde Johanna Roggeveen (Leiden)
 
10a Willem (25-10-1929)
 
11a Willem
11b Bertha
9d Marius Hendricus (17-02-1904) Huwde Truus van Dok
 
10a Cornelis Frans (25-10-1928)
10b Mary (19-11-1921)
8c Klazina (03-05-1865 28-04-1932) Haarlem, was hoofd eener frobelschool te Groningen
8d Paulina Petronella Johanna Cornelia (03-01-1867) Haarlem. Huwde van Swaaningen
8e Johan Karel Arnold (11-09-1868)
  Oud-hoofdonderwijzer, driehuis. Huwde 1e Dingena Wilhelmina NoŽ (12-04-1868 09-08-1913) 2e Lena Swaneveld (11-05-1882)
 
9a Dingena Wlhelmina (27-06-1899) Huwde Knook
7c Paulina (20-09-1837 24-04-1902) Vlaardingen Huwde Verboom
7d Petronella (22-05-1893) Dordrecht
7e Johanna (28-06-1841) Maassluis Huwde Willem Marius Wimmers
7f Cornelia Huwde van Leeuwen
6f Maria (16-03-1802 27-09-1855) Huwde op 23-10-1822 te Vlaardingen Hendrik de Jong (27-03-1796)
  Hun dochters trouwden met de heren Drop, Betist en Kornaat. Uit deze tak stammen de heren Niemantsverdriet te Vlaardingen, die te Mulheim al eens nasporingen hebben verricht. Er bestaat nog een brief aan Maria van haar moeder, gedateerd 16-03-1836

Maria ligt begraven te Haarlem

   

..... TOT ZOVER .....