Ysbrand POORTMAN, blz.35 - 10b

 

Ysbrand Poortman volgde middelbaar onderwijs en behaalde diverse onderwijsbevoegdheden. In militaire dienst werd hij als logistiek officier gelegerd in Nieuw Millingen.

Vervolgens studeerde hij biologie in Utrecht en gaf les in Zwijndrecht, Rotterdam en Baarn, waar hij in 1961 de Interkerkelijke Hulpcentrale (IHC) oprichtte. Het plaatselijke badhuis werd als centrale omgebouwd en naar hem vernoemd: "Het Poorthuis". Het is nog steeds een plaatselijke actiecentrum voor sociale en culturele doelen.

In 1967 Stichtte hij in Baarn, tesamen met andere ouders van kinderen met spierdystrofie of atrofie, de vereniging Spierziekten Nederland (VSN).

In 1975 richtte hij een samenwerkingsverband van organisaties op, dat zich richtte op erfelijke en aangeboren aandoeningen (VSOP). Inmiddels bestaat deze vereniging bijna 30 jaar, telt 63 lidorganisaties en is nu gevestigd te Soesdijk. Ysbrand Poortman was eerst secretaris en later tot 2002 directeur van beide organisaties.

 

 

Hij was eveneens een der oprichters van European Alliance of Neuromuscular Disorder Associations (EAMDA, Malta) en van 1971 tot 1996 vice president voor medisch wetenschappelijke zaken van deze alliantie, later de World Alliance of Neuromuscular Disorder Associations (WANDA, Adelaide), waarvan hi vanaf 1994 fungeerde als president-for-Europe.

Van 1989 tot 1995 was hij voorzitter van het "European Neuro-Muscular Center for the coordination and stimulation of international research" (ENMC, Baarn) Sinds 1998 is hij een der 4 directeuren van het "World Conte Academy Muscle Forum" (WCAF, Naples)

Hij was is medeoprichter van de Stichting Klinische Genetica van de Erasmus Universiteit en van 1971 tot 2002 bestuurslid.

Van 1992 tot 2000 diende hij als vice-president van de "European Alliance of Genetic Supportgroups" (EAGS, Londen).

Sinds :

* 1981 lid Gezondheidsgraad en diverse ressorterende commissies;

* 1994 VVice-president "World Alliance of Organisations for Prevention and Treatment of Genetic Disease" (WAOPBD, New York);

* 1998 Adviseur Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB, Gent)

* 2000 Voorzitter "European Platform for Patients Organisations, Sience and Industrie" (EPPOSI, Brussel);

* 2003 Secretaris-general "International Genetic Alliance of Patient Organisations" (IGA, Washington);

2003 "Chairman for society at large"van het Global Life Scienes" Forum (Biovision, Lyon).

 

Ysbrand Poortman bereikte op 1 Februari 2002 de pensioengerechtigde leeftijd, maar is nog zeer actief op het terrein van o.a. de erfelijkheidsproblematiek. Een indrukwekkende staat van dienst en oogst veel waardering in binnen en buitenland. Wij menen er goed aan te doen deze altijd bezige bij, die diverse onderscheidingen ontving, waaronder het Officierschap in de orde van Oranje Nassau, nader in de schijnwerper te zetten.

Overigens zonder alle andere Poortmannen tekort te doen.!